Povinné zverejňovanie


Záverečné účty obce


Stanovisko kontrolóra obce


Výročné správy


Faktúry 2013


Faktúry 2014


Faktúry 2015


Faktúry 2016


Faktúry 2017


Faktúry 2018