História

HISTÓRIA OBCE

Neveľká obec Petrová leží v severozápadnej časti okresu Bardejov a jej chotár vedie až k Slovensko – Poľským hraniciam. V okolí je najvyšší bod Busov 1011 m nad morom. Petrová je slovensko-rusínskou obcou. Obec založili na zákupno

m práve. V latínsky písaných materiáloch sa obec spomína už v roku 1414 – prvá písomná zmienka, ako Peteruagasa, neskôr Petrowe (1618), Pitrowa (1773), Petrová (1965). Patrila panstvu Makovica. Koncom 15. storočia ju spustošili poľské vojská. Od roku 1880 sa obyvatelia v hojnom počte vysťahovali. Do roku 1950 prevládalo gréckokatolícke náboženstvo.

V 19. storočí  mali majetok Erdodyovci. Pred I. svetovou vojnou sa vysťahovalo do USA 460 osôb. V roku 1936 bola v obci vystavená parná píla, v ktorej dostalo príležitosť pracovať 20 – 30 ľudí.  Za I. ČSR pracovali obyvatelia v poľnohospodárstve, lesoch a na miestnej píle.

JDR bolo založené v roku 1959. Časť obyvateľstva pracovala v priemyselných závodoch v Bardejove, Svidníku a Košiciach.

Obyvatelia sa živili, ako rybári, šindliari, plátenníci a prácou v lesoch. Obec mala málo polí. Jačmeň, ovos, zemiaky boli hlavnými poľnohospodárskymi plodinami.

Obcou preteká potok zvaný Kamenec.

Gréckokatolícky kostol je z roku 1819 je barokovo – klasicisticky.

Dnes má obce 875 obyvateľov.

     ERB  OBCE

222

V modrom poli štítu strieborná postava  muža . Na hlave s trojrohým klobúkom v ľavej ruke držiac vetvičku s tromi zlatými konárikmi, čo z hľadiska trojitej vetvičky hra dôležitú úlohu číslo tri, ktoré pre kresťanov symbolizuje svätú Trojicu, trojjediného Boha- Otca, Syna a Ducha Svätého.

PEČAŤ  OBCE

666

Je okrúhla , uprostred s obecným symbolom a kruhopisom Obec Petrová.