DHZ Petrová

                                                                         Dobrovolný hasičský zbor v Petrovej 

Dobrovoľný hasičský zbor bol založený vr. 1924. Jeho predchodcom v období Rakúsko- Uhorska bola hasičská čata a hasický oddiel, ktoré boli založené v.r. 1894 v rámci organizovaného hasičstva Šarišskej župy. Hasičská čata, ktorej veliteľom bol učiteľ Peter Takáč zasahovala aj v susednej Fričke. Podobné poslanie mal aj hasičský oddiel s veliteľom farárom Štefanom Gojdičom. Čata a oddiel organizačne patril po XXVIII. Gaboltovskú stolicu. DHZ v 30 rokoch 20. stor. 53 členmi patrila k veľkým hasičským zborom v okrese. Prvým známy výbor DHZ je z r. 1938, kedy  predsedom zboru bol  Teodor Dudinský , veliteľom bol Mikuláš Čač a veliteľom  Michal Goban.  K poklesu členskej základne došlo v roku 1945 kde zbor mal len 12 členov.  V .r  1948 fungoval výbor v zložení: predseda Peter Gajdoš, podpredseda Vasiľ Židišin , veliteľ Michal Chovanec , tajomník Dionýz Petrík a pokladník Mikuláš Čač . Predseda Peter Gajdoš zostal vo funkcií aj po organizačných zmenách v r. 1954. V tomto období zbor zapásali s nedostatočnými materiálno- technickými vybaveným . Obrat nastal v r. 1956 , kedy bola postavená nová požiarna zbrojnica s finančným nákladom 50 tis. Kčs a v r. 1957 bola dodaná nová motorová striekačka. Pripravenosť a pohotovosť požiareného družstva bola preverená v r. 1964 , keď zasahovalo pri požiaroch  v Fričke a Kružlovskej hute. Požiarne družstvo sa pravidelne zúčastňovalo súťaži na rôznych úrovniach , kde dosahovalo priemerné výsledky. Od r. 1959 funkciu predsedu hasičského zboru postupne vykonávali Juraj Juročko , Mikuláš Renčko , Vasiľ Židišin , Ján Kost, Ján Drechsler a Michal Petreň. Toho času je predsedom Mikuláš Renčko , ktorý funkciu vykonával viac než 20 rokov . V súčasnosti  funkciu predsedu  zabezpečuje Ing. Peter Sterančák , veliteľom Jaroslav Renčko a pokladníkom je Ing. Miroslav Šveda ml. V súčasnej dobe má DHZ Petrová 34 členov. V Obci Petrová boli viacero požiarov. V roku 1992 bol z nezistených príčin vypukol v nočných hodinách požiar v dome Petra Demianoviča . V tom čase na pôjde spali dvaja chlapci Peter Stečkanin a Jozef Minarič.  Kde z nevyjasnených príčin zhorela strecha aj s chlapcami.   V roku 1996 bol zaznamenaný jeden menší požiar . V obytnom dome M. Gobana sa vznietil komín . Oheň bol včas spozorovaný a profesionálnymi hasičmi za pomoci dobrovoľných hasičov uhasený. V 13.4.2003 Vypukol požiar na Pravoslávnej fare kde na dome zhorela strecha, stodola  a  auto a susedovi Virostkovi zhorela stodola a drevárka príčinou požiaru bolo podpálenie stodoly neznámim pachateľom . Pri požiari zasahovali profesionálny hasiči s pomocou dobrovoľných hasičov z Petrovej . V roku 2007 vznikol požiar v garáži pri rodinnom dome Stanislav Fedorša  požiar vznikol pri oprave osobného auta a v garáži sa nachádzali acetylénové bomby ktoré sa vznietili a poškodili garáž a rozbili na susednom dome rozbila okná . Pri požiari zasahovali profesionálny hasiči a pri požiari asistovali  dobrovoľný hasiči z Petrovej .

DSC00533

Požiarna zbrojnica

100_5063

Členovia DHZ Petrová

26253_122300591114046_4285828_n - kópia

Účastníci nočná hasičskej súťaž Zlaté 2010